mapakolejnoscmiesiecyWyjaśnienie dotyczące kolejności opisu pól.

W mojej koncepcji inspiracyjno-blogowej każdego miesiąca opisuję jedno pole. Jest to pewne uzupełnienie do książki i odpowiedz na wiele pytań które zadajecie mi na warsztatach czy wykładach.

Kolejność opisu jest taka, że najpierw po kolei pola, a pole JA – żółte na końcu.

Taki jest układ w książce i tak też opowiadam o Mapie na wykładach.

Bo JA spina Mapę w całość.

Jest podstawą, początkiem ,końcem i środkiem.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.