Mapa Marzeń – Mapa Celów – niebieskie pole wiedzy

rozpisaniewiedzyzlogo

Czas na kolejne pole na Mapie Marzeń.

Niebieskie – związane z wiedzą, mądrością,  naszym rozwojem, nauką i sferą duchowo świadomościową. To pole, które zwykle na Mapach jest w miarę neutralne, łatwo je zwykle ustawić i sprecyzować.

Tym polem opiekuje się sowa, która zawsze kojarzy mi się ze stabilną wiedzą i mądrym działaniem.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.