Jak zrobić mapę marzeń? - Mapa Marzeń 2020 - Karina Sęp | Krok po kroku

k04

 

Rozbudowane pole pieniędzy objawi się jutro.Zanim jednak szczegół to uzupełnię ogół.

Mapa Marzeń – Mapa Celów wciąż ewoluuje, pracuje i jest doprecyzowywana. Duża w tym rola spotkań z ludźmi, rozmów, mojej nowej wiedzy, szkoleń, książek i oczywiście kolejnych map, które oglądam czy konsultuję.

Oto Mapa uzupełniona o nowe pojęcia, które uzbierały się i doprecyzowały od czasu pojawienia się książki.

Ta wersja będzie na pewno dalej ewoluować jak nasze marzenia i cele.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.