Jak zrobić mapę marzeń? - Mapa Marzeń 2020 - Karina Sęp | Krok po kroku

Jest kilka czynników istotnych i niezbędnych do tego, by mapa zadziałała. Przede wszystkim chodzi o tworzenie mapy w zgodzie ze sobą i jednocześnie o odwagę spojrzenia na siebie takimi, jakimi naprawdę jesteście. Chodzi tu także o odwagę znalezienia tej osoby, jaką jesteście w środku. Danie sobie prawa do bycia sobą. Uznanie wartości samego siebie. Robienie mapy pozwala na uznanie ważności siebie, swoich poglądów, sposobu patrzenia na świat, pomysłów na życie, pracę, związek, rodzinę, dzieci i przyszłość.

Kolejna kwestia to fakt, że robiąc mapę, macie szanse zrobić porządek w swoim życiu. Sprawdzić, czy jesteście we właściwym miejscu, czy wasze marzenia i cele są waszymi wyborami. Tak naprawdę odpowiadacie sobie na pytanie: czy wasze życie działa tak, jak chcecie. Zrobiona w sposób spójny, czyli w zgodzie z wami, działa, bo jest wasza. Bo odbija was samych. Pozwala znaleźć nowy porządek w waszym życiu. Wyrzucić sprawy, rzeczy, ludzi, z którymi wam nie po drodze. Stworzyć przestrzeń i miejsce dla tego, co jest wam ważne, bliskie i potrzebne.

Trudność może czasami sprawiać fakt, że marzenia i cele, które umieszczacie na mapie, mogą być w pewnej niezgodzie z otoczeniem i nie być akceptowane przez innych. Często przez bliskie wam osoby. Pytanie, no ile jesteście gotowi pokazać światu siebie prawdziwego, swoje poglądy, marzenia, cele, swój koncept na życie. I walczyć o realizację tego. Czy to już czas?

Jeżeli to jest już ten czas, kiedy uznacie, że ja jestem ważna, i zrobicie mapę w zgodzie ze sobą, oceniając w miarę możliwości realnie okoliczności swojego życia, i pozwolicie ujawnić się swoim marzeniom, to będzie działała. Będzie katalizatorem zmian, „przypominaczem” tego, co chcecie, planem na realizację celów, obrazem marzeń, wyznacznikiem waszych wartości i potrzeb, wizerunkiem was, waszej rodziny i związku, jaki chcecie mieć, pracy, waszych pasji i innych aktywności.

Jest jeszcze jeden istotny powód, dla którego mapa działa. Fakt, że robicie ją co roku, a potem wieszacie w widocznym dla was miejscu. Mapa powieszona w takim miejscu sama z siebie obrazuje, weryfikuje i przypomina rzeczy, które są dla was ważne. Mapa jest obrazem, lustrem, dążeniem, planem. Wisi cały rok „na widoku”. Jest drogowskazem. Jest właśnie mapą życia na najbliższy rok.

Jeżeli jest autentyczna i stworzona w pełnej zgodzie ze sobą, to doprowadza do realizacji celów i do tego, że marzenia się spełniają. Z doświadczenia, obserwacji i relacji osób robiących mapy wynika, że największą siłę mają te marzenia i cele, na które mamy wpływ. Mniejszy lub większy. Jednak zawierzenie sile wyższej też jest ważne. Jeżeli do „niech się stanie” dodamy wszystkie czynniki, jakimi dysponujemy i jakimi możemy wspomóc siłę wyższą w realizacji naszych marzeń i celów, to prawdopodobieństwo ich spełnienia rośnie.
Skuteczność mapy oceniam na około 80%, bo na tych 20% nie mamy wpływu. Bądź nie wiemy, jak to zrobić, żeby ten wpływ mieć. Możemy tylko bardzo chcieć i sobie tego życzyć. Lub też życzyć sobie, aby wpływ i pomysł się znalazły.

Jeżeli miałabym podsumować, dlaczego mapa działa, to głównymi czynnikami, o których należy wspomnieć, są autentyczność, odwaga i danie sobie prawa do bycia takimi, jakim się w środku naprawdę jest. Kolejny czynnik to fakt posprzątania i uporządkowania różnych obszarów życia oraz uświadomienie sobie tego, na co się wpływ ma, a na co niekoniecznie. Mapa działa, bo ciągle ma się ją w polu widzenia. Tu pojawia się efekt „przypominacza” i „przyspieszacza” marzeń i celów. Mapa
też działa, bo pokazuje was prawdziwych i wasze rozpoznane Ja. A jak już raz zobaczycie siebie naprawdę i odnajdziecie własną drogę życia, już nigdy nie będziecie chcieli wrócić do strefy cienia, w której nie ma miejsca ani na wasze cele, ani na wasze marzenia, ani na was samych. Pamiętajcie, że mapa to Ja.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.