Na koniec roku, dla przypomnienia, najbardziej aktualna wersja Mapy Marzeń – Mapy Celów.

mapa_marzen_poprawiona_09_2016_1

Na koniec roku, dla przypomnienia, najbardziej aktualna wersja Mapy Marzeń – Mapy Celów.

Niech się stanie tak jak chcecie!

 

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.