mapaabsolwenci31052016.png

To pierwsze podejście do tematu Mapy dla absolwentów i młodych ludzi będących u progu dorosłego życia.

Pewnie tak jak i podstawowa wersja będzie „pracować” w trakcie opisywania.

A rozpoczynam absolwentów dla paradoksu w Dzień Dziecka 🙂

 

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.