polezolteja.png

Pole środkowe MAPY Marzeń – Mapy Celów. Pole żółte. Pole JA. Najważniejsze. Bo to Twoja mapa.

Zawsze proponuję, aby na środku Mapy umieścić takie swoje zdjęcie gdzie możecie spojrzeć sobie w oczy. Przejrzeć się jak w lustrze. I żeby to było dodatkowo takie zdjęcie, które lubicie i lubicie na siebie na nim patrzeć.

Kolejnym zdjęciem, które warto umieścić na swojej mapie w centralnym punkcie jest taki obraz, że jak patrzycie to myślicie sobie „Jestem fajna laska”. Przepraszam za kolokwializm jednak to zdanie najbardziej oddaje to co chce powiedzieć. Nie wiem jak myślą o sobie mężczyźni i czy w ogóle myślą taką kategorią patrząc na siebie, więc się nie wychylam.

Wszelkie zapisy, myśli, życzenia i marzenia jak chcecie się czuć, nad czym pracujecie, co jest dla was ważne i kluczowe też jak najbardziej napiszcie na swojej mapie.

W polu żółtym oprócz wyszczególnionych elementów mogą znaleźć się wszelkie marzenia i cele, które są najważniejsze na ten rok i pasują lub nie w innych polach. Ja często dubluje te najważniejsze w polu żółtym.

Co jest NAJWAŻNIEJSZE na kolejny rok dla Ciebie?

Czy sama/sam jesteś ważna/ważny dla siebie? Jak bardzo?

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.